Aftellen naar Sinterklaas 2021 | Gastblog Meester Thomas, Feest voor Ozosnel

Ik ben Thomas, 27 jaar en werk als leraarondersteuner in het basisonderwijs in groep 1 tot en met 4. Naast het dagelijks begeleiden van leerlingen bij rekenen, spelling of lezen, het werk in de schoolbieb of het regelen van bijvoorbeeld de overblijfpauze ben ik na schooltijd vaak creatief bezig met het maken van thematafels, themahoeken of het voorbereiden van een leescampagne of feestdagen.

Bekijk bericht