Home + Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer voor www.mamablogger.nl

Marisca Kenter (Kamer van Koophandel: 51569191), hierna te noemen M. Kenter- van der Zwaan, verleent u hierbij toegang tot www.mamablogger.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

M. Kenter- van der Zwaan behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid

M. Kenter spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van M. Kenter- van der Zwaan.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan M. Kenter- van der Zwaan nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij M. Kenter- van der Zwaan.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van M. Kenter, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Bij het kopiëren van teksten en beeldmateriaal welke is geschreven/gemaakt door M. Kenter en waarvoor geen toestemming is verleend, worden maatregelen genomen.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *